PRIPREMA ZA GDPR I MEĐUNARODNE ISO STANDARDE

GDPR – Zaštita osobnih podataka

O ISO standardima

Sve više velikih organizacija postavlja kao uvjet međusobnog poslovanja, da su njihovi dobavljači certificirani prema međunarodno važećim normama, a također, sve češće, državne institucije: ministarstva, Fond za zaštitu okoliša, javna poduzeća, pred pristupni EU fondovi i dr., prilikom natječaja za javne nabave, programe sufinanciranja i slično, pristup natječaju uvjetuju posjedovanjem certifikata prema ISO normama.

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju, poslovni subjekti iz RH mogu poslovati na jedinstvenom EU tržištu, uz mogućnost jednostavnijeg pristupa puno većem broju potencijalnih kupaca. Stoga Analytics nudi i pripremu za certificiranje po međunarodnim ISO normama.

 

ISO 9001:2008 – Sustav upravljanja kvalitetom

 

“Problem upravljanja kvalitetom ne proizlazi iz onoga što ljudi ne znaju, već iz onoga što misle da znaju.”

– Philip B. Crosby

 

U nacionalnom, a naročito međunarodnom poslovanju, sve se više posvećuje pažnja ispunjavanju jasno definiranih standarda kvalitete. Zbog toga je za moderne organizacije svih veličina i iz različitih djelatnosti sustav upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2008, idealna osnova za dokazivanje njihove kompetencije i uspješnosti. Na ovaj način optimizira se kvaliteta svih procesa u organizaciji, smanjuje rasipanje resursa i troškova.

ISO 14001:2004 – Sustav upravljanja zaštitom okoliša

Danas se očekuje da se u upravljanju organizacijom moraju uključiti aspekti okoliša kao bitna odrednica u razvoju. Uz ISO 9001, međunarodna norma ISO 14001, prema zahtjevima, je norma prema kojoj je najviše poslovnih subjekata uskladilo svoje poslovanje i ishodilo certifikat.

Certifikacija prema ovoj normi, pored ostalog, pruža slijedeće ekonomske koristi:

  • racionalizaciju – smanjenje potrošnje sirovina i smanjenje potrebe za drugim resursima,
  • smanjenje potrošnje energije i poboljšanje učinkovitosti procesa,
  • smanjenje otpada i troška zbrinjavanja,
  • poboljšanje imidža i poboljšanje konkurentske sposobnosti.

BS OHSAS 18001:2007 – Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću zaposlenika

Ova norma definira zahtjev za sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću pri radu s ciljem upravljanja rizicima po život i zdravlje radnika i drugih zainteresiranih strana, kao i stalnim poboljšanjem sigurnosti svih procesa koje organizacija provodi. Istovremeno organizacija mora procese planirati, pripremati i organizirati u skladu s važećim primjenjivim zakonskim i podzakonskim propisima iz područja sigurnosti i zaštite zdravlja.

Norma je kompatibilna s ISO 9001 i ISO 14001, kako bi organizacijama, koje to žele, olakšala integraciju sva tri sustava u jedan integrirani sustav.

ISO/IEC 27001:2005 – Sustav upravljanja sigurnošću informacija

Informacije su središnji dio modernog života. Tvrtka je sve više ovisna o njima. Zato je odgovorno rukovanje informacijama važnije nego ikada. Za tvrtke i organizacije svih vrsta, aspekti povjerljivosti (npr. osobne informacije ili osjetljivi podaci iz istraživanja, razvoja ili financija), raspoloživosti (npr. neprekidan rad računala) i integritet (internet portali, e-commerce) postaju sve važniji.

Takve informacije su od dragocjene vrijednosti. Njihov gubitak, kao i manipulacije od strane hakera, špijunaža, kvarovi prouzrokovani ljudskim ili tehničkim faktorima i viša sila mogu uzrokovati znatne štete. Ti rizici sugeriraju primjenu sveobuhvatnog sustava upravljanja sigurnošću informacija (ISMS), koji također uključuje pravne, zakonske i ugovorne aranžmane.

ZA VIŠE

Telefon

 

+385 95 22 11 001

Email

 

info@analytics.com.hr