Blog

Razvoj organiziranog kriminaliteta u Republici Hrvatskoj i svijetu

Uvod Organizirani kriminal nije nastao od jednom, posebice ne u ovakvom današnjem sofisticiranom obliku. On se razvijao, negdje i stoljećima, i nemojmo se zavaravati, svakim se danom još više razvija i osnažuje, pronalazeći nove metode svog djelovanja, odnosno onemogućavanja djelovanja tijela progona, kao i pronalazeći nova područja svog djelovanja. Posebice se razvija i ustoličuje tamo [...]

Problem pojmovnog određivanja organiziranog kriminaliteta u svijetu

Uvod Različite države imaju različiti pristup pojmovnom određenju organiziranog kriminaliteta, koji proizlazi, prije svega, iz različitih pravnih određenja, pravnih sustava i određenja pojedinih konkretnih opisa kaznenih djela. Većina država nema određen pojam organiziranog kriminaliteta jer zbog svoje kompleksnosti uvijek postoji bojaznost preširokog ili preuskog određenja, što onda ili ograničava rad tijela progona ili im daje [...]

Treba li zakonodavstvo u Republici Hrvatskoj definirati pojam organiziranog kriminaliteta?

Uvod Teško je dati točnu definiciju ovog kriminološkog fenomena, jer se njegovo konačno postojanje može dokazati tek kada se neki kriminalistički slučaj u potpunosti istraži i pravomoćnom sudskom presudom potvrdi, što su rijetki slučajevi. Tako je na početku kriminalističke obrade, odnosno kaznenog postupka, teško i rizično postavljati čvrstu dijagnozu o postojanju ili nepostojanju organiziranog kriminala [...]

Metode djelovanja organiziranog kriminaliteta

Uvod U posljednje vrijeme svjedoci smo pojačanog djelovanja organiziranog kriminaliteta u RH. Ubojstva, premlaćivanja, gospodarske malverzacije i korupcija, samo su neke od tema s naslovnica crnih kronika. Radi boljeg upoznavanja strune i šire javnosti potrebno je dublje razmotriti metode i načine djelovanja organiziranog kriminaliteta, ne samo u RH, jer naša zemlja nije izuzeta o globalnog [...]

Organizirani kriminal – najveća prijetnja suvremenoj sigurnosti

Sigurnost je preduvjet za razvoj svakog društva. Bez uspostavljene sigurnosti nema razvoja gospodarstva, priljeva novog kapitala kao ni slobodnog protoka roba i razvoja tržišta. Nesigurna okolina višestruko poskupljuje svaki gospodarski protok jer se povećavaju rizici, prije svega od gubitka roba, infrastrukture i ljudskih potencijala. Uz ratove i terorizam, koje je teško svrstati samo na pojedina [...]

Sličnosti i razlike između organiziranog kriminaliteta i terorizma

Nakon nedavne eskalacije nasilja u Hrvatskoj, zbog načina izvršenja nasilnih akata, počela se javljati dvojba je li riječ o organiziranom kriminalitetu ili terorizmu. Dvojba je postavljena i u najvišim tijelima državne vlasti, a razumljiva je prije svega zbog načina izvršenja kaznenih djela s kakvima se Hrvatska dosad rijetko susretala, isključimo li ratna događanja čiji su [...]

Međunarodna policijska suradnja

Organizirani kriminal i korupcija ozbiljan su problem u svakoj državi, pa tako i u Hrvatskoj. Problem je tim veći ako određena drža-va nije uspostavila učinkovite metode suzbijanja, ili ih ne primjenjuje. Meto-de suzbijanja organiziranog kriminali-teta također se stalno trebaju razvijati, a dijelimo ih na opće i prikrivene. Opće su one metode koje se počinju primjenjivati [...]

Zašto pogibaju policajci i zaštitari na dužnosti?

Kroz analizu više događaja koji su doveli do pogibije policajaca i zaštitara, pokušat će se doći do zaključka koji su problemi doveli do tragedija, je li ih se moglo izbjeći te što poduzeti da se najteže posljedice ubuduće svedu na najmanju mogućnost. [ Željko Cvrtila, mr. krim ]   Posao policajca i zaštitara u mnogo [...]

Zaštita svjedoka

Uvod U hrvatskom kaznenom sustavu, svjedočenje svjedoka je još uvijek važnija i učestalija mjera dokazivanja od materijalnog dokazivanja. Kod organiziranog kriminaliteta to je još izraženije i zato je svjedoka jedna od ključnih metoda suzbijanja organiziranog kriminaliteta, naravno uz dobro uspostavljen sustav zaštite svjedoka, što znači da država ima dobra zakonska rješenja zaštite svjedoka, uspostavljeno tijelo [...]

Specijalizirana tijela za suzbijanje teškog kriminaliteta

Uvod Ovih dana javnost je upoznata s otvaranjem hrvatskog „FBI“, odnosno Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje organiziranog kriminaliteta i korupcije. Treba reći da se ne radi o početku rada tog Ureda, već o otvaranju novih radnih prostora njegovog jednog Odjela, smještenog u Zagrebu. Naime, još prošle godine u osmom mjesecu Vlada RH je donijela Uredbu [...]