POSLOVNA SIGURNOST

Procjena sigurnosnih rizika

Sasvim je jasno da nitko ne voli živjeti niti poslovati u nesigurnom okruženju. Ako neki poslovni subjekt želi sigurno poslovati, onda njegovi poslovni resursi trebaju biti sigurni. Jeste li zaista sigurni da vam nitko neće ući u vaš poslovni prostor u otuđiti:

 • materijalnu imovinu,
 • poslovnu dokumentaciju,
 • proizvode,
 • poslovne ideje i patente?

Sigurnosna politika tvrtke predstavlja temelj za uspješno i konkurentno poslovanje. Analiza sustava poslovne sigurnosti podrazumijeva procjenu svih mogućih oblika unutarnjeg i vanjskog ugrožavanja poslovnog subjekta. PSR odvija se prema modulima i sigurnosnim standardima koji vrijede za sve segmente poslovanje bilo kojeg poslovnog subjekta, neovisno o njegovoj osnovnoj poslovnoj djelatnosti.

Analiza sustava sigurnosti je temelj našim neovisnim stručnjacima za prijedlog optimalnog modela sigurnosti u analiziranoj organizaciji.

Mi životna i poslovna okruženja činimo sigurnijima.

Kontrola pristupa

Jedna od osnovnih mjera u zaštiti objekata, materijalni i intelektualnih resursa, ljudskih potencijala i poslovnih procesa, je adekvatna kontrola pristupa navedenim dobrima i kontrola prolaska do određenih poslovnih područja unutar poslovnog subjekta.

Tu se ne misli samo na postavljanje zaštitara na ulaz u tvrtku i postavljanje nekoliko kamera, što može biti dobro sredstvo za odvraćanje od protuzakonitog djelovanja nekog amaterskog počinitelja. No, počinitelja kojemu je namjera doći do vitalnih resursa ili podataka, takva osnovna zaštita neće spriječiti u počinjenju.

Kontrola pristupa podrazumijeva sustavni i konstantni nadzor pristupa cjelokupnom poslovnom kompleksu, te pojedinačnim njegovim organizacijskim i fizičkim cjelinama, u različitim stupnjevima sigurnosti, a putem sustava: video nadzora, elektroničke kontrole pristupa i evidencije prolaska, mehaničke i tjelesne zaštite, alarma, sigurnosnih procedura, te centralnog nadzornog sustava (CNS).

Posebni naglasak se stavlja na uspostavu sigurnosnih procedura pristupa, prolaska i kretanja zaposlenika, sukladno odvijanju poslovnih procesa u tvrtci ili instituciji.

Zaštita objekata, okoliša i zaposlenika

Pod zaštitom objekata, okoliša i zaposlenika, podrazumijeva se sigurnost ljudi i imovine od nezgoda, oboljenja, nesreća, oštećenja, onečišćenja, uništenja i havarija, kao i poduzimanje preventivnih mjera i hitnih zaštitnih mjera i postupka prilikom izvanrednih situacija: požara, havarije, terorizma, ratnog stanja, potresa i slično.

Jeste li sigurni da su u vašem poslovnom subjektu, poduzete sve mjere:

 • zaštite od požara,
 • zaštite na radu,
 • zaštite okoliša,
 • zaštite i spašavanja,
 • obrambene zaštite,
 • protuteroristička zaštita.

Neovisnom i stručnom procjenom opasnosti od pojedinih mogućih ugroza, dat ćemo vam optimalne prijedloge odgovarajućih zaštita vaših poslovnih resursa, pod tim podrazumijevajući svu materijalnu imovinu i ljudske potencijale.

Sustav unutarnjih kontrola

“Jedini način da provedete nešto što ste planirali, je konstantno usmjeravanje.”

– Analytics

Uspostava sustava unutarnjih kontrola, preduvjet je da bi poslovni subjekt poslovao sukladno planiranoj poslovnoj politici vlasnika ili rukovoditelja. Naravno da postoji permanentni rukovodni nadzor, no iskustvo ući da on uglavnom nije dovoljan. Često se događa da i pojedini, pa i visoki rukovoditelji odstupaju od planirane poslovne politike i provode poslovanje u svoju osobnu korist, a ne u korist vlasnika ili upravitelja.

Sjetimo se samo američkog slučaja poslovnog diva Enrona, gdje je većina rukovoditelja bila umiješana u štetno poslovanje za tvrtku, uslijed čega je došlo i do propadanja iste. Upravo nakon tog događaja, u svijetu su se počela razvijati pravila za uspostavu unutarnjih kontrola u poslovnim subjektima, te inzistiranje da i državna uprava treba imati uspostavljene adekvatne unutarnje kontrole. Sukladno tome donesen je u Hrvatskoj i Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 140/06).

No, unutarnje kontrole nisu samo financijske kontrole, nego sveobuhvatniji sustav nadzora koji pokriva cjelokupno poslovanje nekog poslovnog subjekta i poštivanje zakona, te propisanih pravila i procedura.

Odgovorno poslovno ponašanje

 

“Ako nemate svoje ciljeve, osuđeni ste ostvarivati tuđe.”

– Brian Tracy

Najveća šteta za poslovni subjekt može nastati u sprezi unutarnjeg i vanjskog počinitelja.

Odgovorno i sigurnosno poslovno ponašanje prema poslovnim podacima je u posebnom fokusu rada naše tvrtke, obzirom je iznošenje podataka u današnje vrijeme opće informatizacije znatno olakšano, a štete koje mogu nastati odavanjem poslovnih podataka, su često za tvrtku nenadoknadive. Informacijska sigurnost je jedan od najznačajnijih segmenata zaštite poslovnog subjekta.

Pod sigurnosno-odgovornim poslovnim ponašanjem, podrazumijeva se prije svega takvo odgovorno ponašanje radnika poslovnog subjekta, kojim se ne nanosi fizička i psihička šteta drugim radnicima ili strankama, materijalna šteta niti narušava ugled poslodavca, odnosno ne krše važeći propisi.

U slučaju da dođe do neodgovornog poslovnog ponašanja, poslodavac ima nadležnost poduzeti odgovarajuće mjere i postupke radi utvrđivanja činjenica i poduzeti propisane mjere. Često zaposlenici svojim nesvjesnim postupanjem prouzroče štetu za poslovanje tvrtke ili institucije gdje su zaposleni. Najčešće je to jer nisu upoznati ili dovoljno educirani za sigurno poslovno ponašanje.

Sigurnosno obavještajna poslovna analitika (Business Intelligence)

 

“Vrijednost suvremenog poslovanja je u informacijama, ljudima, inovativnosti i marketingu.”

– Ernst Yang

Poslovnu obavještajno analitiku još se naziva i business intelligence (BI), što je poznatiji pojam u svijetu. Konkurencija hoće informacije o vašem: kapitalu, znanju, konkurentskim prednostima, poslovnim resursima i ljudskim potencijalima.

Poslovna obavještajno-sigurnosna analitika trebala bi dati odgovor na pitanja:

 • Kakvi smo, koji su nam problemi i kako ih riješiti ?
 • Kakvo je stanje na tržištu?
 • Kakva je konkurencija?
 • Zašto se ne ostvaruje plan?
 • Koji proizvodi i usluge idu dobro-slabo i zašto?
 • Prijeti li nam kriza?

“Obaviještenost” ili “Intelligence”, a u tvrtkama Sigurnosno – obavještajna poslovna analitika (SOPA) trebala bi biti poslovni radar svake organizacije i kao takva aktivnost je oduvijek bila primjenjivana kod donošenja važnih odluka. SOPA je katalizator koji obične podatke (informacije) pretvara u poslovno sigurnosno znanje, koje može pomoći u donošenju boljih poslovnih odluka i ostvarivanje strateške i tržišne prednosti.

Naš tim prikupljene podatke pretvara u poslovne informacije radi stjecanja vaše konkurentske prednosti.

Menadžment poslovne sigurnosti

Prilikom organiziranja velikih događanja, manifestacija, javnih okupljanja, zabava, političkih kampanja, organizacijske i sigurnosne sposobnosti, posebno dolaze do izražaja. Zašto onda takav posao ne prepustiti profesionalcima koji su naučili se snalaziti u tako izuzetno složenim situacijama.

Naš tim garantira vam besprijekorno organiziranje planiranih manifestacija. Pri tome, posebnu pažnju posvetit ćemo vašim potrebama:

 • priprema organizacijskih planova,
 • protokol dolaska, kretanja i odlaska gostiju,
 • posebni tretman VIP gostiju,
 • sustavno praćenje i nadziranje događanja,
 • posebna pripreme dolaska i odlaska VIP gostiju, uz organiziranje sigurnosnog kretanja s vozilima, smještaj, konstantna pratnja,
 • organizacijska suradnja zaštitarskih i sigurnosnih službi,
 • povezivanja, koordiniranja i usmjeravanja terenskih organizacijskih cjelina.

Dobra organizacija umanjuje mogućnost da određeni događaj loše završi i tako upropasti dobro zamišljenu ideju. Profesionalnost i stručnost menadžmenta posebno dolazi do izražaja u kriznim situacijama, u kojima su se naši stručnjaci naučili odlično snalaziti i adekvatno rješavati najteže krizne situacije.

Sigurnosno savjetovanje i kontrola procesa provođenja javne nabave

Analytics kombinira usluge sigurnosnog savjetovanja i samog procesa postupka javne nabave, te najsuvremeniju tehnologiju i upravljane usluge kako bi pomogao klijentima da postignu svoje strateške, operativne i financijske ciljeve. Naš tim iskusnih konzultanata za strategiju nabave pomaže klijentima pronaći rješenja za njihove najnerješivije probleme — rješenja koja uključuju kreativnost, domišljatost, inovativnost i ovladavanje strategijom javne nabave.

Poput vas, uspjeh mjerimo u stvarnim uvjetima ― ne u broju stranica izvješća, niti u potencijalnoj vrijednosti preporuka, već stvarnim rezultatima koje naši konzultantski timovi o nabavi isporučuju i pomažu u održavanju tijekom vremena. Dakle, nudimo kompletan paket rješenja za javnu nabavu te učinkovitost u smanjenju rizika od korupcije.

1. Savjetovanje i sudjelovanje:

 • u pripremi i provođenju postupka javne nabave,
 • kod izrade Odluka o poništenju,
 • kod provođenje postupka kroz Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske,
 • u pripremi i provođenju postupka jednostavne nabave,
 • u izradi odgovora i objašnjenja na zahtjev ponuditelja nakon provođenja postupka.

2. Osiguravamo transparentnost, povjerljivost, tajnost i ekonomičnost procesa javne nabave putem:

 • sprječavanja korupcije i dogovaranja u natječajima za nabavu,
 • provođenja procesa izbora članova povjerenstava radi izbjegavanja potencijalnog sukoba interesa,
 • provođenja pregleda i usklađivanje specifikacije proizvoda predmeta nabave,
 • onemogućavanja pružanja neprikladne koristi ili prednosti bilo kojem pojedincu ili organizaciji,
 • procesa sprječavanja povlaštenog tretman bilo kojeg ponuditelja,
 • savjetovanja o poštenom i transparentom načinu objave i vođenja procesa javne nabave,
 • pružanjem informativne podrške tijekom cjelokupnog procesa javne nabave,
 • uvođenjem standarda ISO 37001:2016 Sustav upravljanja za suzbijanje podmićivanja.

Apsolutno je sigurno, da apsolutne sigurnosti nema, međutim  kao što je rekao Konrad Adenauer: “Sigurnost nije sve, ali sve drugo bez sigurnosti je – ništa”.

ZA VIŠE