PRIPREMA ZA GDPR I MEĐUNARODNE ISO STANDARDE

Standardizacija

Sve više velikih organizacija postavlja kao uvjet međusobnog poslovanja, da su njihovi dobavljači certificirani prema međunarodno važećim normama, a također, sve češće, državne institucije: ministarstva, Fond za zaštitu okoliša, javna poduzeća, pred pristupni EU fondovi i dr., prilikom natječaja za javne nabave, programe sufinanciranja i slično, pristup natječaju uvjetuju posjedovanjem certifikata prema ISO normama.

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju, poslovni subjekti iz RH mogu poslovati na jedinstvenom EU tržištu, uz mogućnost jednostavnijeg pristupa puno većem broju potencijalnih kupaca. Stoga Analytics nudi i pripremu za certificiranje po međunarodnim ISO normama.

GDPR – Zaštita osobnih podataka

General Data Protection Regulation  (GDPR), odnosno zaštita osobnih podataka koji se štite kroz Opću uredbu o zaštiti podataka 2016/679 EU, obvezuje tvrtke i institucije na poduzimanje svih propisanih mjera i radnji bi se ispoštovala usklađenost i izbjegle financijske sankcije.

Punom primjenom GDPR pravila u svojoj organizaciji povećati ćete povjerenje svojih zaposlenika ali i klijenata, čemu se sve više posvećuje pažnja prilikom sklapanja poslova pa se tako stječe konkurentska relevantnost.

U vašoj organizaciji, zajedno s vama, provest ćemo proces od analize postojeće usklađenosti s propisima, preko procjene rizika prikupljanja i obrade podataka, do edukacije zaposlenih i  potpune implementacije.

ISO 9001:2015 – Sustav upravljanja kvalitetom

 

“Problem upravljanja kvalitetom ne proizlazi iz onoga što ljudi ne znaju, već iz onoga što misle da znaju.”

– Philip B. Crosby

 

U nacionalnom, a naročito međunarodnom poslovanju, sve se više posvećuje pažnja ispunjavanju jasno definiranih standarda kvalitete. Zbog toga je za moderne organizacije svih veličina i iz različitih djelatnosti sustav upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2008, idealna osnova za dokazivanje njihove kompetencije i uspješnosti. Na ovaj način optimizira se kvaliteta svih procesa u organizaciji, smanjuje rasipanje resursa i troškova.

ISO 37301:2021  Sustav upravljanja usklađenošću

Svaka tvrtka i institucija mora poštovati određene propise koje se na nju odnose. Razni zakoni i podzakonski akti reguliraju rad raznih organizacija. Pored zakonskih okvira, da bi organizacija bila uspješna u svom radu, potrebno je usklađivanje i s nizom strukovnih standarda pa i vlastitih internih procedura.

Obzirom na brojnost raznih regulativnih obveznih pravila i njihove česte promjene, organizacijama se teško uskladiti sa svim propisima i procedurama. Zato Analytics za vas provodi cjelokupnu analizu usklađenosti, te predlaže i zajedno s vama implementira sva potrebna pravila. Posebno smo specijalizirani za sigurnosnu usklađenost.

Izbjegnite rizik sankcija, ojačajte organizaciju, održavajte standarde i najbolje prakse, budite uspješniji u poslovanju, povećajte povjerenje i poslovnu reputaciju – budite usklađeni.

ISO 45001:2018 Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu

Ova norma definira zahtjev za sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću pri radu s ciljem upravljanja rizicima po život i zdravlje radnika i drugih zainteresiranih strana, kao i stalnim poboljšanjem sigurnosti svih procesa koje organizacija provodi. Istovremeno organizacija mora procese planirati, pripremati i organizirati u skladu s važećim primjenjivim zakonskim i podzakonskim propisima iz područja sigurnosti i zaštite zdravlja.

Norma je kompatibilna s ISO 9001 i ISO 14001, kako bi organizacijama, koje to žele, olakšala integraciju sva tri sustava u jedan integrirani sustav.

ISO/IEC 27001:2013 – Sustav upravljanja sigurnošću informacija

Informacije su središnji dio modernog života. Tvrtka je sve više ovisna o njima. Zato je odgovorno rukovanje informacijama važnije nego ikada. Za tvrtke i organizacije svih vrsta, aspekti povjerljivosti (npr. osobne informacije ili osjetljivi podaci iz istraživanja, razvoja ili financija), raspoloživosti (npr. neprekidan rad računala) i integritet (internet portali, e-commerce) postaju sve važniji.

Takve informacije su od dragocjene vrijednosti. Njihov gubitak, kao i manipulacije od strane hakera, špijunaža, kvarovi prouzrokovani ljudskim ili tehničkim faktorima i viša sila mogu uzrokovati znatne štete. Ti rizici sugeriraju primjenu sveobuhvatnog sustava upravljanja sigurnošću informacija (ISMS), koji također uključuje pravne, zakonske i ugovorne aranžmane.

ISO 37001:2016 – Sustav upravljanja za suzbijanje podmićivanja

Mnoge organizacije su bile izložene podmićivanju, što ih je uglavnom zbog neodgovornih pojedinaca dovelo na stup srama u javnosti. Financijske ali i štete negativne percepcije u javnosti, organizacije teško popravljaju, a nerijetko dolazi i do otkazivanja suradnje od strane partnera i opreza u daljnjoj poslovnoj suradnji.

Uvođenje i implementacija ISO 37001:2016 standarda Sustava upravljanja za suzbijanje podmićivanja (ABMS – Anti-bribery Management System), omogućuje organizacijama podizanje otprnosti na podmićivanje, a time se smanjuje i rizik od kaznenog progona i financijskih kazni, te se omogućuje podizanje poslovnog ugleda koji je sve traženiji u državnim institucijama, ali i ozbiljnom poslovnom svijetu.

Analytics vam pomaže da pokažete integritet vaše organizacije i smanjite rizik od podmićivanja.

ZA VIŠE